• Telefon: 0212 293 5418
  • Email: isov@isov.org.tr

Burs Devam Koşulları

İSOV Burs devam koşulları;

  • 1-) Yıl sonu ortalaması 4 üzerinden en az 2,60 (ya da muadili) altında olan bursiyerin bursu sona erdirilir,
  • 2-) Talep edilen bilgi ve evraklara dair yanlış beyan, belgelerin vakfa zamanında teslim edilmemesi, burs alınmasına engel teşkil eder. Bursiyerin disiplin cezası alması durumunda bursu sona erdirilir. Yanlış beyan dışında bursun kesilmesine neden olan durumun ortadan kalkması, bursiyerin durumunun yeniden değerlendirilmesini ve uygun görülürse bursun tekrar başlatılmasını sağlayabilir,
  • 3-) Bursiyerin üniversite değiştirmesi durumunda burs durumu yeniden değerlendirmeye alınır,
  • 4-) Burs süresi bursiyerin kayıtlı olduğu programın normal eğitim süresi kadardır. Sağlık, ailevi vb nedenler ile öğrenim süresinin uzaması durumunda bursiyer, olayı belgeler nitelikteki evraklarla bir ön yazı eşliğinde Vakfa başvurarak durumun değerlendirilmesini talep edebilir. Vakıf yönetimi tarafından gerekçeler haklı bulunur ise burs süresi uzatılabilir,
  • 5-) Bursiyerin kaydını dondurması durumunda, Vakıf yönetimine zamanında bilgi vermesi ve gerekçesini belgelendirmesi halinde bursun ödemesi durdurulur. Bursiyer öğrenimine devam etmeye başladığında burs ödemesi tekrar başlatılır. Dondurulan yıl burs süresine dahil edilmez. Bursun yeniden başlatılabilmesi için ilgili üniversiteden öğrencinin öğrenime devam ettiğine ilişkin resmi bir yazı gereklidir,
  • 6-) Öğrenci değişim programı ile yurtdışı eğitim programına (Erasmus vb) giden ve dönüşte kayıtlı olduğu üniversiteden diploma alacak bursiyerler, Vakıfça istenen bilgi ve belgelerin iletilmesi halinde yurt dışında bulundukları süre içinde de burslarını almaya devam ederler,