İSOV Tanıtım Projesi

Vakfımızın yapısı,amaçları, sosyal faaliyetleri ve meslek eğitimi alanındaki çalışmaları ISO Meslek Komiteleri üyelerine tanıtılmaktadır.

Proje de amaç, sanayi kuruluşlarıyla Vakfın ve pilot okullarımız olan meslek liselerinin yakın iletişim ve işbirliği içine girmeleri ve bu sayede karşılıklı mevcut imkanların en iyi şekilde değerlendirilmesidir.

Meslek Komitesi üyelerimiz meslek liseleri aracılığıyla ihtiyaçları olan nitelikli teknik elemanın yetiştirilmesinde katkı sağlayabilecekleri noktaları belirlerken, okul-sanayi işbirliği yönünde de önemli bir adım atılmış olmaktadır.