27 Ekim 2017 - 2017-18 İSOV Burs Destekleri

İstanbul Sanayi Odası Vakfı olarak kurulduğu 1994 yılından itibaren düzenli olarak başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs desteği sağlamaktayız.

Geçen süre içinde burs konusunda bağışları ile bize destek olan kişi ve kurumlara öncelikle teşekkür ederiz. Destekleri ve güvenleri sayesinde çalışmalarımız artarak devam etmektedir.

İSOV’un burs desteği sağlamaktaki başlıca amacı sanayinin ihtiyacı olan teknik personelin, istenilen nitelikte yetiştirilmesine katkı sağlamak ve üstün başarılı olduğu halde maddi imkansızlıklariçinde olan öğrencilere destek olmaktır. Geleceğe yapılacak en büyük yatırım, ülkemizin ve sanayimizin yarını olan gençlere sahip çıkmak olacağı düşüncesindeyiz.

2014 yılından itibaren bursiyer sayımızı 500’e çıkartarak bursiyerlerimize maddi desteğin yanı sıra İSO – İSOV olarak düzenlediğimiz eğitim, seminer ve sohbetlerle sanayi ile ilgili güncel konular hakkında bilinçlendiriyor, onların eğitimlerini aldıkları meslekte sektörün beklentileri doğrultusunda gelişmelerini sağlıyoruz. Ayrıca staj, sektörel eğitimler, istihdam gibi çeşitli imkân da sunuyoruz.

2017-2018 eğitim öğretim döneminde mezun olan bursiyerlerimizin yerine yeni öğrencilerin seçilmesi İSOV Burs yönergesi çerçevesinde başlandı.

İstanbul Sanayi Odası üyelerinin yoğunlukla faaliyet gösterdiği Kocaeli, Tekirdağ ve İstanbul illerinde bulunan teknik fakültelerde örgün eğitim gören öğrencilerin başvuruları kabul edilmektedir. Özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin İSOV bursuna başvurabilmesi için %100 başarı bursu ile eğitim alıyor olması gerekmektedir.

Her yıl ortalama 10.000 başvuru alınmaktadır. Seçim kriterlerini etkileyen faktörler: ÖSYM yerleştirme puanının en yüksek olması, ailesinden ayrı şehirde öğrenim görmesi, okuyan kardeş sayısı fazla olması ve maddi durumu iyi olamamasıdır. Bu kriterlere uygun öğrenciler aday olarak belirlenerek mülakata davet edilmektedir. Mülakatlarda öğrencilere İSOV bursuna sahip olmanın onlara getireceği fırsatlar ve sorumluluklar hakkında bilgilendirilirken, bursun devamı için öğrencinin not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 olması gerektiği ve burs yönergesinin gerekliliklerini yerine getirmeleri hatırlatılır.